H-1139 Budapest, Rozsnyay utca 3.  |   Levelezési cím: 1558 Budapest, Postafiók: 20.

Telefon: +36 1 349-6308, 349-6309   |   E-mail: lang.muvelodesi@gmail.com

Várjuk a kedves érdeklődőket legközelebbi klubnapunkra,

vagy kirándulásunkra melyet 2023.03.25-én, azaz most szombaton tartunk a Pilis-hegységbe

 

Előadások, Rejtelmes vetélkedők, Erdei túrák

Általános nyitott klub.

Klubnapok: páratlan héten pénteken 17-20 óráig. Az ismeretterjesztő előadások és vetélkedők 17.30-kor kezdődnek. Klubvezető: Romcsek Kálmán.

 

1970  januárjában, a kibővített Láng Művelődési Központ megnyitásával egy időben alakult meg, entomológusokból álló, Rovartani Eszperantista Körként és jelenleg is e házban működik. Az eszperantista  csoport  létrehozásának gondolatával  Fabulya Pál kereste meg a Láng Művelődési Központot. A cél az volt, hogy egy eszperantó nyelvű  entomológiai szótárat készítsenek. A  latin  szavak  eszperantóra  fordítása  érdekében felvették a nemzetközi kapcsolatokat. Az  1970-1975  közötti  időszakban a fent nevezett szakmai  vonal  határozta meg a kör életét. Főként lepkegyűjtéssel foglalkoztak, rovartani kiállításokat rendeztek és próbálták  elkészíteni  az  entomológiai eszperantó szótárat. Majd  1976-tól, a  ritka  példányok, a lepkék védetté válásával egy időben a csoport általános  jellegűvé vált. Életkor és szakma szempontjából heterogén társaság alakult ki, találkozásaikon a szabadidő hasznos eltöltését tartva szem előtt. Körük élete klubszerűvé vált. Eleinte hetente találkoztak. Ma már kéthetente. A nyelv ismeretét autodidakta módon sajátították el és fejlesztették. A 70-es évek elejétől kapcsolatokat kerestek más klubokkal, így a Dunakanyar Eszperantó Körrel szoros baráti kapcsolat alakult ki köztük. Tagjaik közül sokan jártak eszperantó világkongresszusokra, honi eszperantó rendezvényekre, ifjúsági találkozókra.

Az idő múlásával napjainkra a klubélet teljesen átalakult. Az eszperantó nyelvhez és mozgalomhoz való kötődés szinte teljesen kikerült a klub életéből. Azonban maga a klub nem szűnt meg, továbbra is minden páratlan heten, pénteken találkoznak a Láng Művelődési Központban, ahol éves program szerint tartják összejöveteleiket. A klubtagok érdeklődésüknek megfelelő témakörökből ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket tartanak egymásnak és más külső érdeklődőknek is. Túravezetőiknek köszönhetően gyakori, változatos és nyilvános kirándulások színesítik az éves klubprogramot.

Szívesen várják mindazokat az érdeklődőket, akik  a  szabadidő hasznos eltöltését  fontosnak tartva társulni kívánnak és élményeiket megosztva, egyéniségükkel, tapasztalataikkal, tudásukkal gazdagítani szeretnék a klub életét.

 

Nyilvános előadásaikra és kirándulásaikra minden érdeklődőt szeretettel várnak!

A túrákra és a kihelyezett klubprogramokra érdemes és kell is előre jelentkezni.

Sose riassza el a szomorú idő a túrázástól, mert szükség van a rendszeres mozgásra, s higgye el kevés olyan helyzet  van, amikor nem lehet nekiindulni a  túrának. Érdemes előző nap kikérni a leendő túravezető véleményét ha elbizonytalanodna. A túrák csak tartós esőzés, vagy havazás és az átlagostól eltérő, viharos szél esetén maradnak el. A túrák kiírását az adott időpont előtt is érdemes fegyelemmel kísérni, mivel előfordulhatnak változások a közlekedésben.

 

Bővebb információért keresse az ERE-klub vezetőjét!

Romcsek Kálmán, 06 70/418-1037, kromcsek1@gmail.com