H-1139 Budapest, Rozsnyay utca 3.  |   Levelezési cím: 1558 Budapest, Postafiók: 20.

Telefon: +36 1 349-6308, 349-6309   |   E-mail: lang.muvelodesi@gmail.com

 

LÁNG MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÁZIRENDJE

 

1. A művelődési központot – a zártkörű rendezvények kivételével – hivatalos nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja. Az épületben hosszabb ideig azonban csak azok tartózkodhatnak, akik az épületben dolgoznak, programra, foglalkozásra, rendezvényre várnak, azokon részt vesznek, ill. a könyvtár szolgáltatásait veszik igénybe. A belépődíjas rendezvények látogatásának, ill. a térítéses szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a jegyvásárlás, ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse. Zártkörű rendezvényt zavarni nem szabad!

2. Az épületben minden látogatónak - a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően - kulturált magatartást kell tanúsítania. A művelődési központ területén csak kulturált öltözékben, alkalomhoz vagy dolgozók esetében munkakörhöz illő, rendes és tiszta ruhában lehet tartózkodni.

3. Az épület egész területén tilos a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely az épület főbejáratától 5 méterre található.

4. Az épületbe ütő-, szúró-, vágóeszközt, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, továbbá fegyvernek minősülő tárgyat vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni szigorúan tilos. Az épületbe kerékpárt, kutyát, és kisállatot behozni tilos.

5. Az intézmény területén alkoholt árusít, mellyel kizárólag a 18. életévüket betöltött vendégek szolgálhatók ki. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.

6. Az épület helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű, rendeltetésszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak, dolgozónak, bérlőnek érdeke és kötelessége. Az épület helyiségeiben, berendezéseiben, felszereléseiben okozott anyagi károkat a károkozó köteles megtéríteni!

7. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozások ideje alatt a gyermek és ifjúsági csoportok tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozásokon. A termek kulcsait csak a Kulcsnyilvántartásban szereplő felnőtt személyek vehetik fel.

8. A Tűz és Munkavédelmi Szabályok betartása céljából a Ruhatár igénybe vétele színháztermi rendezvénykor kötelező! A művelődési központ épületébe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal!

9. Az épület egész területén, programjainkon, rendezvényeink során Önökről fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, melyet esetlegesen későbbi reklám kommunikációs anyagon, internetes oldalainkon felhasználunk. A felhasználás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 paragrafus (2) bekezdése alapján történik.  A felvétellel kapcsolatban Ön semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.

10. A LMK egész területén – a bejárata előtti területet is ideértve – a művelődési központ igazgatójának előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása, illetve szórólap osztogatása.

11. Az Információs Szolgálat köteles a házirendet a látogatókkal, bérlőkkel és a dolgozókkal betartatni, súlyos rendbontás esetén a hivatalos szervek eljárását kérni! A házirendet be nem tartók az épület elhagyására felszólíthatók, illetve annak látogatásától eltilthatók!

 

Budapest, 2018. szeptember 1.

Köszönettel:

Láng Művelődési Központ vezetősége