H-1139 Budapest, Rozsnyay utca 3.  |   Levelezési cím: 1558 Budapest, Postafiók: 20.

Telefon: +36 1 349-6308, 349-6309   |   E-mail: lang.muvelodesi@gmail.com

Tisztelt Kerületi Lakosok! Tisztelt Látogatóink!

Az Intézmény programjainak és rendezvényeinek megszervezése során elsődleges szempont a résztvevők biztonsága, ezért eddig is, és ezután is fokozott figyelemmel kísérjük a koronavírussal kapcsolatos híradásokat és a kormányzati kommunikációt, hogy időben eleget tudjuk tenni a kötelezően előírt - és azon túlmenően is szükséges - óvintézkedéseknek.

Ezért ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából a Magyar Közlöny 15. számában (2021. január 29.) megjelent 28/2021. (I. 29.) ill. a továbbra is érvényben lévő 484/2020. (XI. 10.) kormányrendeletek értelmében várhatóan 2021. május 10-ig Intézményünk nem fogad Látogatókat - kivéve a Könyvelősuli diákjait és tanárait. Az erre az időszakra meghirdetett programjainkat, ismeretterjesztő előadásainkat, istentiszteleteinket, gyalogtúráinkat és egyéb rendezvényeinket töröltük. Az Intézményünkben állandó jelleggel működő Könyvtári szolgáltatások, Klubok-szakkörök és Művészeti csoportok szünetet tartanak. A már kikölcsönzött könyvek kölcsönzési idejét 2021. május 31-ig mindenkinek meghosszabbítottuk.

Továbbá elmaradnak az alábbi gyermekfoglalkozásaink is:

 1. AKROBATIKUS ROCK AND ROLL & FASHION STREET DANCE
  Ajánlott 6 éves kortól.
  Foglalkozás: hétfőn és szerdán 16.15-19.00 óráig.
  Oktató: Heizer Vanessza
  Elérhetőség: 0630/994-2628, heizer.vanessza.4m@gmail.com

   
 2. LOULOU BALETT AKADÉMIA
  Balett oktatás 3-14 éves korig.
  Jelentkezés: 0630/444-9342, louloubalett@gmail.com

   
 3. RINGATÓ
  Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Zenei nevelés a Kodályi elvek alapján. Ajánlott a születéstől 3 éves korig.
  Foglalkozás: hétfőn 9.30-10.00 és 10.15-10.45 óráig.
  Foglalkozás vezető: Liget Regina.
  Elérhetőség: reginaliget@gmail.com
  Facebook oldal: www.facebook.com/Ringató-Láng

   
 4. SAKKOKTATÁS ISKOLÁSOKNAK
  „A sakk sport, játék és tudomány egyszerre.”
  Edzések: kedden és csütörtökön 15-16 óráig.
  Oktató: Kaufmann Attila.
  Elérhetőség: 0630/328-5091, attila.kaufmann12@gmail.com

 

A Vasárnap délutáni matiné előadássorozat elmaradt előadásait 2021 őszén fogjuk pótolni. A megvásárolt belépőjegyek és bérletek továbbra is érvényesek maradnak. Az új dátumokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a lang.muvelodesi@gmail.com e-mail címen kérhetnek.

Zenés-táncos rendezvényeket és bálokat 2021. szeptember 1-ig biztosan nem tartunk.

A Könyvelősuli által meghirdetett „Gazdasági OKJ felnőttképzések” indulásáról és tanmenetéről a 06-30/300-2100 telefonszámon érdeklődhetnek.

 

Kollégáink ügyeleti rendben továbbra is dolgoznak, így a programok későbbi dátumra történő átszervezéséről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Kérjük, hogy a jövőben is kísérjék figyelemmel a hasznos információkat szolgáltató internetes felületeinket, elsősorban Facebook oldalunkat és hivatalos weboldalunkat!

Az Intézményben hétköznapokon 8.00-19.00 óra között telefonos ügyeletet tartunk! Információs Szolgálatunk a +36 (1) 349-6308-as telefonszámon érhető el.

 

Bízva abban, hogy országunk és világunk mielőbb gyógyultan tud kilábalni ebből a rendkívüli helyzetből, az Intézményünkben bevezetett és a jövőben bevezetésre kerülő korlátozások miatt előre is szíves elnézésüket ill. megértésüket kérjük, és köszönjük!

 

Budapest, 2021.04.29.

Láng Művelődési Központ vezetősége

 

80/2021 (II. 22.) Korm. rendelet a 2021. február 8. napjával kihirdetett vészhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány
1. a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
2. a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1-14. §-a, 16-19. §-a, valamint 22-28/B. §-a, hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja (2021.05.23-ig).

 

Magyar Közlöny 15. számában (2021. január 29.) megjelent 28/2021. (I. 29.) kormányrendelet:
(a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről)
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról

 

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti intézmény

a) a felnőttképzésről szóló törvény vagy

b) a szakképzésről szóló törvény

szerinti képzés megtartása céljából látogatható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők és az oktatók

tartózkodása megengedett.”

 

Magyar Közlöny 242. számában (2020. november 10.) megjelent 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet:
(a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről)

7. A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

12. § (1) Az e rendeletben meghatározott kivétellel tilos

a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak

nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),

b) a mozinak,

c) az edző- és fitneszteremnek,

d) az uszodának,

e) a közfürdőnek,

f ) a jégpályának,

g) az állatkertnek, a vadasparknak,

h) a kalandparknak, a vidámparknak,

i) a játszóháznak és

j) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben

meghatározott

ja) muzeális intézménynek,

jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,

jc) kép- és hangarchívumnak,

jd) közművelődési intézménynek,

je) közösségi színtérnek és

jf ) integrált kulturális intézménynek

a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.