H-1139 Budapest, Rozsnyay utca 3.  |   Levelezési cím: 1558 Budapest, Postafiók: 20.

Telefon: +36 1 349-6308, 349-6309   |   E-mail: lang.muvelodesi@gmail.com

Tisztelt Kerületi Lakosok! Tisztelt Látogatóink!

Az Intézmény programjainak és rendezvényeinek megszervezése során elsődleges szempont a résztvevők biztonsága, ezért eddig is, és ezután is fokozott figyelemmel kísérjük a koronavírussal kapcsolatos híradásokat és a kormányzati kommunikációt, hogy időben eleget tudjuk tenni a kötelezően előírt - és azon túlmenően is szükséges - óvintézkedéseknek.

Ezért ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából a Magyar Közlöny 242. számában (2020. november 10.) és a Magyar Közlöny 273. számában (2020. december 09.) megjelent 484/2020. (XI. 10.) ill. 569/2020. (XII. 9.) kormányrendeletek értelmében 2020. november 11. és 2021. február 1. között Intézményünk nem fogad Látogatókat. Az erre az időszakra meghirdetett programjainkat, ismeretterjesztő előadásainkat, istentiszteleteinket, gyalogtúráinkat és egyéb rendezvényeinket töröltük. Az Intézményünkben állandó jelleggel működő Könyvtári szolgáltatások, Klubok-szakkörök és Művészeti csoportok szünetet tartanak. A már kikölcsönzött könyvek kölcsönzési idejét 2021. március 1-ig mindenkinek meghosszabbítottuk.

Továbbá elmaradnak az alábbi gyermekfoglalkozásaink is:

 1. AKROBATIKUS ROCK AND ROLL & FASHION STREET DANCE
  Ajánlott 6 éves kortól.
  Foglalkozás: hétfőn és szerdán 16.15-19.00 óráig.
  Oktató: Heizer Vanessza
  Elérhetőség: 0630/994-2628, heizer.vanessza.4m@gmail.com

   
 2. LOULOU BALETT AKADÉMIA
  Balett oktatás 3-14 éves korig.
  Jelentkezés: 0630/444-9342, louloubalett@gmail.com

   
 3. RINGATÓ
  Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Zenei nevelés a Kodályi elvek alapján. Ajánlott a születéstől 3 éves korig.
  Foglalkozás: hétfőn 9.30-10.00 és 10.15-10.45 óráig.
  Foglalkozás vezető: Liget Regina.
  Elérhetőség: reginaliget@gmail.com
  Facebook oldal: www.facebook.com/Ringató-Láng

   
 4. SAKKOKTATÁS ISKOLÁSOKNAK
  „A sakk sport, játék és tudomány egyszerre.”
  Edzések: kedden és csütörtökön 15-16 óráig.
  Oktató: Kaufmann Attila.
  Elérhetőség: 0630/328-5091, attila.kaufmann12@gmail.com

 

A Vasárnap délutáni matiné előadássorozat elmaradt előadásait 2021-ben fogjuk pótolni. A megvásárolt belépőjegyek és bérletek továbbra is érvényesek maradnak. Az új dátumokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a lang.muvelodesi@gmail.com e-mail címen kérhetnek.

Zenés-táncos rendezvényeket és bálokat 2021. február 1-ig biztosan nem tartunk.

A Könyvelősuli által meghirdetett „Gazdasági OKJ felnőttképzések” indulásáról és tanmenetéről a 06-30/300-2100 telefonszámon érdeklődhetnek.

 

Kollégáink ügyeleti rendben továbbra is dolgoznak, így a programok későbbi dátumra történő átszervezéséről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Kérjük, hogy a jövőben is kísérjék figyelemmel a hasznos információkat szolgáltató internetes felületeinket, elsősorban Facebook oldalunkat és hivatalos weboldalunkat!

Az Intézményben hétköznapokon 8.00-19.00 óra között telefonos ügyeletet tartunk! Információs Szolgálatunk a +36 (1) 349-6308-as telefonszámon érhető el.

 

Bízva abban, hogy országunk és világunk mielőbb gyógyultan tud kilábalni ebből a rendkívüli helyzetből, az Intézményünkben bevezetett és a jövőben bevezetésre kerülő korlátozások miatt előre is szíves elnézésüket ill. megértésüket kérjük, és köszönjük!

 

Budapest, 2021.01.09.

Láng Művelődési Központ vezetősége

 

Magyar Közlöny 2021. évi 5. számában (2021. január 08.) megjelent 3/2021. (I. 8.) kormányrendelet:

(a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról)


A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet alkalmazni.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Magyar Közlöny 273. számában (2020. december 09.) megjelent 569/2020. (XII. 9.) kormányrendelet:

(a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról)

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 11-ig lehet alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Magyar Közlöny 242. számában (2020. november 10.) megjelent 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet:

(a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről)

7. A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

12. § (1) Az e rendeletben meghatározott kivétellel tilos

a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak

nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),

b) a mozinak,

c) az edző- és fitneszteremnek,

d) az uszodának,

e) a közfürdőnek,

f ) a jégpályának,

g) az állatkertnek, a vadasparknak,

h) a kalandparknak, a vidámparknak,

i) a játszóháznak és

j) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben

meghatározott

ja) muzeális intézménynek,

jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,

jc) kép- és hangarchívumnak,

jd) közművelődési intézménynek,

je) közösségi színtérnek és

jf ) integrált kulturális intézménynek

a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.