H-1139 Budapest, Rozsnyay utca 3.  |   Levelezési cím: 1558 Budapest, Postafiók: 20.

Telefon: +36 1 349-6308, 349-6309   |   E-mail: lang.muvelodesi@gmail.com

JOGNYILATKOZAT

A www.lmk.hu weboldal tartalmának szerzői joga az Angyalföldi Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesületét illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

 

Linkek elhelyezése

Az www.lmk.hu szerkesztősége örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég ha a szerkesztőséget értesítik.

(A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen azonban kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)

 

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.
Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények* paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a weboldal megfelelő oldalára.
Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.
A e weboldalon található, hírügynökségi forrásokon alapuló cikkek közlése tilos.

 

Képek felhasználása

Az www.lmk.hu weboldalon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. Az www.lmk.hu weboldalon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni. Magyarországon az emberek nagy többsége úgy gondolja, hogy ha egy képen nincs felirat vagy esetleg vízjel, akkor az szabadon felhasználható. Ez azonban hatalmas tévedés. A szerzői jog minden képre vonatkozik, tehát ameddig a szerző nem nyilatkozik a kép szabad felhasználásáról, addig azért a képért jogdíjat kell fizetni, még abban az esetben is, ha a kép nincs vízjellel ellátva. A szerzői jog védelmére és a jogsértések felderítésére ma már igen fejlett technológia áll rendelkezésre. Könnyen és gyorsan tudják szűrni a digitális képeket pixel és IPTC adatok alapján, így a képtulajdonosok könnyen rá tudnak találni a saját tulajdonú fotóikra. A szerzői joggal visszaélőket rendőrségi eljárás keretében felelősségre vonják, de a jogdíjak utólagos megfizettetése miatt akár bírósági ügy is lehet a szerzői joggal való visszaélés következménye.

 

Egyéb

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.
A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.
A honlapon feltüntetett minden programmal kapcsolatban a műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni az alábbi e-mail címen megteheti: lang.muvelodesi@gmail.com

 

*Vonatkozó törvények

A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. A Hivatal engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

 

ADATKEZELÉS

Látogatói adatkezelés az Egyesület honlapján 

(1)    A sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 
(2)    A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(3)    A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1)    Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően az Egyesület is használ sütiket (cookie) a weboldalán (IT szolgáltatója által elhelyezett sütik), azonban hozzájárulást igénylő saját sütiket nem helyezett el azon.
A weblapra jellemző cookie-k az ún. „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, amelyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
A cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlőhálózaton keresztül történő, vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
(Ezek a sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen; továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.)
(2)    Az Egyesület honlapján alkalmazott sütik: technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között - különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
(3)    A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.
(4)   A sütik használatának elfogadása vagy engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás, és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
(5)  A weblap látogatottsági adatait az Egyesület IT szolgáltatója a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás igénybevétele során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
Az IT szolgáltató (shp.hu) adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://shp.hu
- adatvédelmi nyilatkozat.

 

Regisztráció az Egyesület honlapján
Az Egyesület honlapja nem rendelkezik regisztrációs felülettel, nem gyűjt és nem fogad regisztrációt.

 

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az Egyesület honlapján nem működtet hírlevél szolgáltatást.

 

Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Egyesület Facebook oldalán

(1)    Az Egyesület közművelődési tevékenységének és szolgáltatásainak megismertetése és népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
(2)    Az Egyesület Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3)    Az Egyesület Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Egyesület nem kezeli.
(4)    A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei az irányadók.
(5)    Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén az Egyesület előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6)    Az Egyesület nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért és hozzászólásokért. Az Egyesület nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért és üzemzavarért, vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

Direkt marketing célú adatkezelés

(1)    Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek - mint reklám címzettjének - közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2)    Az Egyesület által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe (és online azonosítója).

(3)    A személyes adatok kezelésének célja az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
(4)    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5)    A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Egyesület IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
(6)    A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.