H-1139 Budapest, Rozsnyay utca 3.  |   Levelezési cím: 1558 Budapest, Postafiók: 20.

Telefon: +36 1 349-6308, 349-6309   |   E-mail: lang.muvelodesi@gmail.com

2011. évi CLXXV. törvény

VII. fejezet A közhasznú jogállás
12. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

 

32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely:

a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy

b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi.

(2) Törvény az (1) bekezdéstől eltérően megállapíthatja valamely szervezet közhasznú jogállását.

(3) A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

 

36. § (1) Közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést.

(2) A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezeteket támogatókat külön jogszabály alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg.

 

A Láng Művelődési Központot az Angyalföldi Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület üzemelteti,amely közhasznú szervezet.

2013. évi beszámolót és Közhasznúsági mellékletet az alábbi linkre kattintva érheti el.

2014. évi beszámolót és Közhasznúsági mellékletet az alábbi linkre kattintva érheti el.

2015. évi beszámolót és Közhasznúsági mellékletet az alábbi linkekre kattintva érheti el.

2016. évi beszámolót és Közhasznúsági mellékletet az alábbi linkekre kattintva érheti el.

2017. évi beszámolót és Közhasznúsági mellékletet az alábbi linkekre kattintva érheti el.

2018. évi beszámolót és Közhasznúsági mellékletet az alábbi linkekre kattintva érheti el.

2019. évi beszámolót és Közhasznúsági mellékletet az alábbi linkekre kattintva érheti el.

2020. évi beszámolót és Közhasznúsági mellékletet az alábbi linkekre kattintva érheti el.

 

2015. január 1-től Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint amennyiben a szervezet saját honlappal rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani. Civil szervezetek beszámolóival kapcsolatos további tudnivalók az OBH honlapján találhatóak.